Servicii

Topografie

 • Lucrări de trasare
 • Trasare limite de proprietate
 • Trasarea terenului pentru construcții, drumuri- stabilirea limitelor de proprietate, înțărușare teren
 • Trasare fundații
 • Trasarea conturului clădirilor, inclusiv interiorul
 • Trasarea axelor construcțiilor, punctelor și cotelor
 • Trasare cota 0
 • Trasare poziții piloni și poziționare stălpi, grinzi, pereți de structură
 • Trasarea rețelei topografice de sprijin a șantierului
 • Măsurători topografice (pentru proiecte de investiții, pentru calcularea volumelor de săpături, umpluturi, excavații, pentru elaborare planuri de situație, pentru CU, PUZ, PUD, PAC)
 • Monitorizări ale deplasărilor în timp
 • Nivelment de mică și mare precizie
 • Urmărirea în timp a clădirilor
 • Lucrări tehnice de topografie
 • Elaborare planuri topografice de situație
 • Planuri de situație și amplasament la scara cerută de beneficiar
 • Planuri de situație ce includ curbe de nivel, inclusiv 3D
 • Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism
 • Planuri de situație 3D, incluzând curbe de nivel
 • Modele 3D ale reliefului

Geodezie

 • Determinarea coordonatelor planimetrice, coordonatelor geografice
 • Realizarea și indesirea rețelelor topografice de sprijin
 • Realizarea și indesirea rețelei geodezice prin metode clasice sau prin metode GPS
 • Masurători de înaltă precizie folosind metode GPS

Servicii adiționale

 • Cartografie
 • Observații topografice
 • Relevee

Cadastru

 • Cadastru apartamente
 • Cadastru construcții
 • Cadastru terenuri, cu sau fără construcții, intravilan sau extravilan
 • Intabulare terenuri cu sau fără construcții, intabulare construcții noi
 • Dezmembrări și alipiri pentru construcții si imobile
 • Dezmembrări și alipiri terenuri intravilane și extravilane
 • Actualizare și rectificare cadastru
 • Modificarea limitei de proprietate și modificarea suprafetei terenului
 • Scoaterea de sub circulație agricolă pentru terenuri extravilane
 • Aviz tehnic pentru obținere PAC, PUG, PUZ, PUD, certificat de urbanism
 • Schimbarea destinatiei terenurilor
 • Cadastru drumuri
 • Cadastru căi ferate
 • Cadastru forestier
 • Cadastru ape