Actele necesare construirii unei case

GC_acte construire casaConstruirea unei case reprezintă un proces amplu, începând de la etapa de pregătire a certificatelor și avizelor necesare, până la cea a construcției propriu-zise. În general, etapa birocratică este cea mai stresantă, ținând cont de faptul că este nevoie să îi aloci un timp îndelungat. Pentru a fi corect informat, am pregătit o listă cu actele necesare obținerii autorizației de construire a casei: Continue Reading →

Rolul lucrărilor geodezice, topografice și de cadastru

GC_foto articol

Lucrările geodezice, topografice și de cadastru au rolul de a preceda, însoți și încheia orice proces de construcție, contribuind la buna desfășurare a acestuia. Acestea sunt influențate de anumiți factori precum: întinderea și accidentația terenului destinat construcției, dimensiunile elementelor componente ale construcției, natura materialelor folosite și metodele de execuție. Continue Reading →

Pașii și actele necesare pentru cadastru și intabulare

GC_foto art_Cadastru si intabulareCadastrul și intabularea sunt proceduri obligatorii necesare atunci cand se doreste înstrăinarea unui bun imobiliar (vânzare-cumpărare, schimb, donație, succesiune, etc.), ipotecarea lui sau obținerea unei garanții asupra dreptului de proprietate. Acestea proceduri trebuie îndeplinite atât pentru terenuri (intravilane și extravilane), cât și pentru case și apartamente. Continue Reading →