Rolul lucrărilor geodezice, topografice și de cadastru

GC_foto articol

Lucrările geodezice, topografice și de cadastru au rolul de a preceda, însoți și încheia orice proces de construcție, contribuind la buna desfășurare a acestuia. Acestea sunt influențate de anumiți factori precum: întinderea și accidentația terenului destinat construcției, dimensiunile elementelor componente ale construcției, natura materialelor folosite și metodele de execuție.

Geodezia se ocupă cu studiul formei și al dimensiunilor pământului, cu măsurarea și reprezentarea cartografică sau numerică a suprafeței lui. Măsurătorile geodezice sunt realizate pe suprafețe mari, iar în procesul acesta, experții au în vedere influența curburii Pământului.

În cadrul lucrărilor geodezice, experții determină coordonatele planimetrice și geografice, realizează și îndesesc rețelele topografice de sprijin, rețelele geodezice și execută măsurători de înaltă precizie. Rolul lucrărilor geodezice este de a determina poziția unor puncte sau obiecte și au ca rezultat un set de coordonate.

Topografia este ramura geodeziei care se ocupă cu măsurarea unei porţiuni a scoarţei terestre și cu determinarea poziției elementelor acesteia. Spre deosebire de lucrările geodezice, cele topografice sunt realizate pe suprafețe mici, fără a fi influențate de curbura Pământului. Expertul topograf realizează măsurători topografice, lucrări de trasare a limitelor de proprietate, a terenului pentru construcții sau a conturului clădirilor și elaborează planurile de situație în diverse scopuri.

Rolul lucrărilor topografice este acela de a reprezenta grafic sau numeric suprafețele măsurate pentru întocmirea hărților și a planurilor și de a descrie în amănunt un spațiu sub raportul așezării și a configurației.

Cadastrul reprezintă un sistem obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor (apartamente, terenuri, case) de pe un teritoriu administrativ. Persoanele specializate execută activități de modificare a limitei de proprietate și a suprafeței terenului și lucrări de cadastru pentru apartamente, construcții, terenuri intravilane sau extravilane, drumuri, căi ferate, păduri și ape.

Rolul lucrărilor de cadastru este acela de a identifica, măsura, descrie și înregistra imobilele în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. Astfel, este asigurată o evidență clară a tuturor proprietăților.

Dacă ai nevoie de consultanță și asistență tehnico-legală pentru realizarea lucrărilor menționate, Geodetic Control îți pune la dispoziție experți și servicii profesioniste, bazate pe o vastă experiență în domeniul cadastrului și topografiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation