Actele necesare construirii unei case

GC_acte construire casaConstruirea unei case reprezintă un proces amplu, începând de la etapa de pregătire a certificatelor și avizelor necesare, până la cea a construcției propriu-zise. În general, etapa birocratică este cea mai stresantă, ținând cont de faptul că este nevoie să îi aloci un timp îndelungat. Pentru a fi corect informat, am pregătit o listă cu actele necesare obținerii autorizației de construire a casei:

Certificatul de Urbanism (CU), cu o valabilitate de 2 ani, este actul care te informează în legătură cu principalele caracteristici ale construcțiilor ce pot fi executate pe suprafața terenului, precum înălțimea maximă, poziția viitoarei construcții sau valoarea maximă pentru procentul de ocupare a terenului.  Acest act este eliberat la cerere, de către primăria localității sau sectorului în care se află respectivul teren.

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism, ai nevoie de o cerere tip, de actul de proprietate, de planurile topografice și cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru și de chitanța privind plata taxei de eliberare a CU.

Cartea tehnică este un act a cărui întocmire se face de către proprietar și proiectant și care trebuie păstrată și completată la zi. Aceasta cuprinde documentația privind proiectarea, execuția și urmărirea comportării construcției pe durata exploatării și intervențiilor de-a lungul timpului. Suplimentar, pot fi incluse informații privind numele proiectantului, a verificatorilor atestați pentru proiect, a executantului, a experților tehnici, cât și datele de începere a lucrărilor și aprobării recepțiilor.

Avizele de la autorități pentru mediu, apărare contra incendiilor, zone protejate și cele de la furnizorii de utilități, precum apă, gaz, energie electrică, canalizare sunt acte pe care proprietarul le obține în urma unei cereri.  Pentru acordarea respectivelor avize, sunt luate în considerare mai multe aspecte, printre care regimul apelor de suprafață și din subsol sau intervențiile pe clădirile existente.

În final, soliciți către primăria locală Autorizația de construire, fiind documentul prin care autoritatea publică locală avizează proiectul propus și confirmă dreptul de a începe construcția. Valabilitatea Autorizației de construire este de 12 luni și, la cerere, se poate prelungi cu încă un an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation