Pașii și actele necesare pentru cadastru și intabulare

GC_foto art_Cadastru si intabulareCadastrul și intabularea sunt proceduri obligatorii necesare atunci cand se doreste înstrăinarea unui bun imobiliar (vânzare-cumpărare, schimb, donație, succesiune, etc.), ipotecarea lui sau obținerea unei garanții asupra dreptului de proprietate. Acestea proceduri trebuie îndeplinite atât pentru terenuri (intravilane și extravilane), cât și pentru case și apartamente.

Lucrările de cadastru constau în identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale, iar scopul lor este de a ține o evidență clară a tuturor proprietăților.

Intabularea presupune înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra imobilului în Cartea Funciară. Acesta este un proces juridic, realizat pe baza documentației cadastrale.

Lucrările de cadastru și intabulare se realizează de obicei împreună și implică o serie de pași și acte necesare, care pot varia în funcție de situație. În rândurile de mai jos îți prezentăm principalii pași și actele necesare.

Pașii necesari:

 • Obținerea actelor necesare pentru cadastru și intabulare (enumerate mai jos);
 • Stabilirea unei întâlniri cu un expert autorizat în cadastru, pentru completarea cererilor tip și efectuarea măsurătorilor;
 • Alcătuirea unui dosar cu documente tehnice (schițe, calcule, planuri) și juridice (actele enumerate mai jos) și depunerea sa la Oficiul de Cadastru;
 • Efectuarea verificărilor tehnice de către expert, în urma cărora imobilul va primi un număr cadastral;
 • Trimiterea dosarului la Biroul de Carte Funciară și înscrierea imobilului în Cartea Funciară;
 • Înapoierea dosarului la Oficiului de Cadastru și predarea sa proprietarului.

Actele necesare:

 • Actul de identitate al proprietarului/proprietarilor – două copii;
 • Actele de proprietate ale imobilului în copii legalizate. În funcție de caz, contractul de vânzare-cumpărare, procesul verbal de predare-primire (dacă imobilul a fost cumpărat de la stat), certificatul de moștenitor sau actul de donație;
 • Cerere tip completată și semnată de proprietar, primită de la expertul autorizat în lucrări de cadastru;
 • Cerere de înregistrare în Cartea Funciară, primită de la expertul autorizat;
 • Declarație privind limitele proprietății pentru care sunt efectuate măsurătorile, primită de la expertul autorizat;
 • Certificat Fiscal pentru cadastru și intabulare.

Dacă ai nevoie de serviciile unei firme specializate în lucrări de cadastru și intabulare, Geodetic Control îți stă la dispoziție cu servicii profesioniste, de înaltă calitate. Întreaga echipă este formată din specialiști cu o experiență vastă în domeniul geodeziei și cartografiei, care oferă clienților consultanță și asistență tehnico-legală, astfel încât aceștia să beneficieze de informații complete și corecte în cel mai scurt timp.

Pentru detalii despre serviciile oferite, accesează site-ul www.geodeticcontrol.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation