Pașii și actele necesare pentru cadastru și intabulare

GC_foto art_Cadastru si intabulareCadastrul și intabularea sunt proceduri obligatorii necesare atunci cand se doreste înstrăinarea unui bun imobiliar (vânzare-cumpărare, schimb, donație, succesiune, etc.), ipotecarea lui sau obținerea unei garanții asupra dreptului de proprietate. Acestea proceduri trebuie îndeplinite atât pentru terenuri (intravilane și extravilane), cât și pentru case și apartamente. Continue Reading →